Головна


2015 newНАУКОВІ ЗАПИСКИ
ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА.
СЕРІЯ: ПЕДАГОГІКА


ISSN 2415-3605 (Online), 2311-6382 (print).

Рік заснування: 1999.

Вид видання за цільовим призначенням: наукове.

Категорія читачів: студенти, аспіранти, вчителі, викладачі ВНЗ, докторанти, науковці та інші.

Програмні цілі: публікація результатів науково-педагогічних інноваційних досліджень.


Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15881-4353р видане Міністерством юстиції України 26.10.2009 р.

Постановою Міністерства освіти і науки України №1021 від 07.10.2015 р. збірник наукових праць «Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка» внесено до Переліку наукових фахових видань України.

Електронну версію журналу включено до Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.

NBUV

та відображено на всеукраїнському сайті Українські наукові журнали.

Видання індексується в міжнародних наукометричних базах даних :

РІНЦ (договір №454-07/2014 від 23.07.2014 р.)

scienceindex_logo26

CiteFactor
logo

Google Scholar
google

Index Copernicus
index_copernicus

Journal Factor
unnamed

The Journals Impact Factor (JIF)
logo (4)

Open Academic Journals Index
oaji

OpenAIRE
openairepluslogo

Polska Bibliografia Naukowa
logo_PBN

Researchbib Journal Index and Archive
logoARI

Scientific Indexing Services
Sis-Logo (1)

InfoBase Index
infobaseindex

Advanced Sciences Index
asi-1

Eurasian Scientific Journal Index
ESJIndex_logo

International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF)
IIJIF-International Innovative Journal Impact Factor

Cosmos Impact Factor (CIF)
cosmos_logo_big

International Society for Research Activity (ISRA)
logo123

PKP Index
pkp-indexBASE

logo_base

WorldCat
logo_wcmasthead_en

Universal Impact Factor
UIFSertyficat

Directory of Research Journals Indexing
DRJI Indexed Journalsertyficat-drji


Періодичність виходу журналу: тричі на рік.

Мова видання: українська, англійська, російська.

Засновник: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка.

Головний редактор: Терещук Григорій Васильович – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України.

Журнал практикує політику вільного поширення наукової інформації та негайного відкритого доступу до опублікованого вмісту. Користувачам дозволяється читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати, або робити посилання на повні тексти статей у журналі, попередньо не запитуючи дозволу у видавця або автора. Це відповідає визначенню відкритого доступу BOAI (Budapest Open Access Initiative).

Редакційна колегія дотримується рекомендацій The Committee on Publication Ethics (COPE) з питань етики наукових публікацій

Ліцензія Creative CommonsТвір “Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка”, створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.