МУШИНСЬКІ А.

А. МУШИНСЬКІ
СИСТЕМА ПРОФЕСІЙНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ ЯК ПЕРЕДУМОВА ПРОЦЕСУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ДОРОСЛИХ У ПОЛЬЩІ
Висвітлено організаційно-правові аспекти професійного консультування як фактора організації професійної освіти дорослих в Польщі. Охарактеризовано основні юридичні акти щодо професійного консультування у міністерстві освіти, службах працевлаштування та соціального захисту. Описано специфіку функцій установ Польщі, які організаційно утворюють цілісну систему професійного консультування дорослих.
Ключові слова: професійне консультування, професійна освіта, школа, центр, юридичний акт.

А. МУШИНСКИ
СИСТЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ КАК ПРЕДПОСЫЛКА ПРОЦЕССА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙПОДГОТОВКИ ВЗРОСЛЫХ В ПОЛЬШЕ
Раскрыты организационно-правовые аспекты профессионального консултирования как фактора организации профессионального образования взрослых в Польше. Дана характеристика основных юридических актов относительно профессионального консультирования в министерстве образования, службах трудоустройства и специальной защиты. Показана специфика функций учреждений Польши, которые организационно создают целостную систему профессионального консультирования взрослых.
Ключевые слова: профессиональное консультирование, профессиональное образование, школа, центр, юридический акт.

Літератрура

  1. Baraniak B., Budkiewicz M. Standaryzacja kształcenia zawodowego. – Warszawa: Wyd. IBE, 1998. – 201 s.
  2. Bogaj A., Kwiatkowski S. Szkoła a rynek pracy. – Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2006.
  3. Kwiatkowski S. M., Bogaj A., Baraniak B. Pedagogika pracy. – Warszawa: Wyd. Akademickie i Profesjonalne, 2007. – 125 s.
  4. Kwiatkowski S.M. Kształcenie zawodowe, rynek pracy, pracodawcy. – Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 2000. – 301 s.
  5. Marcinkiewicz A. Ksztalcenie zawodowe a rynek pracy. – E-mentor. – 2012. – Nr 2 (440).
  6. Suchy S. Edukacja dorosłych pracowników i bezrobotnych. – Warszawa: Difin SA, 2010. – 212 s.

Повний текст

PDF