ПОНОМАРЕНКО Н. Г.

Н. Г. ПОНОМАРЕНКО
ФОРМИ ПІДГОТОВКИ ЕКСПЕРТІВ З ОСВІТИ В НІМЕЦЬКОМОВНИХ КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
Розглянуто основні форми підготовки експертів з освіти в Австрії, Німеччині та Швейцарії. Встановлено, що з метою підготовки вказаних фахівців у цих країнах запроваджені магістерські освітні програми, під час яких використовуються такі форми організації освітньої діяльності, як лекції, семінари, проектні семінари, дослідницькі майстерні, колоквіуми, практика, проекти та магістерські роботи. З’ясовано, що підготовку експертів з освіти здійснюють також установи, що супроводжують процес розвитку освіти. Вказано, що основними формами освітньої діяльності при цьому є семінари, які тривають від одного дня до одного тижня та одно- або дводенні тренінги.
Ключові слова: дослідницька майстерня, експерт з освіти, колоквіум, лекція, магістерська освітня програма, магістерська робота, практика, проект, проектний семінар.

Н. Г. ПОНОМАРЕНКО
ФОРМЫ ПОДГОТОВКИ ЭКСПЕРТОВ ПО ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАНИЯ В НЕМЕЦКОЯЗЫЧНЫХ СТРАНАХ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
Рассмотрены основные формы подготовки экспертов по вопросам образования в Австрии, Германии и Швейцарии. Установлено, что с целью подготовки таких специалистов в этих странах введены магистерские образовательные программы и используются такие формы образовательной деятельности, как семинар, проектный семинар, исследовательская мастерская, коллоквиум, практика, проект и магистерская работа. Выяснено, что подготовку экспертов по вопросам образования осуществляют также учреждения, которые сопровождают процесс развития образования. Указано, что основными формами организации образовательной деятельности при этом являются семинары, которые длятся от одного дня до недели, и одно- и двухдневные тренинги.
Ключевые слова: исследовательская мастерская, эксперт по вопросам образования; коллоквиум, лекция, магистерская образовательная программа, магистерская работа, практика, проект, проектный семинар, семинар.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Офіційний сайт Тюбінгенського університету. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. uni-tuebingen.de
  2. Офіційний сайт Педагогічної вищої школи м. Фрайбург. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. ph-freiburg.de
  3. Офіційний сайт Педагогічної вищої школи м. Форарльберг. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. ph-vorarlberg.de
  4. Офіційний сайт Педагогічної вищої школи м. Шаффгаузен. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. phsh.ch
  5. Офіційний сайт Педагогічної вищої школи м. Тургау. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. phtg.ch
  6. Офіційний сайт Педагогічної вищої школи м. Санкт-Галлен. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. phsg.ch
  7. Офіційний сайт Педагогічної вищої школи м. Вейнгартен. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. ph-weingarten.de
  8. Офіційний сайт Вільного університету м. Берлін. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. fu-berlin.de
  9. Master Schulentwicklung; Studieninformation für den 5. Kurs (2014–2016). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.master-schulentwicklung.com
  10. Studienordnung für den weiterbildenden Masterstudiengang Schulentwicklung und Qualitätssicherung des Fachbereichs Erziehungswissenschaft und Psychologie der Freien Universität Berlin. – Amtsblatt der Freien Universität Berlin. – 2013. – № 40. – S. 878–894.

ТЕКСТ СТАТТІ
Завантажити (PDF)