ПРО НАС

Головний редактор: Терещук Григорій Васильовичдоктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Задорожна Ірина Павлівна – доктор педагогічних наук, завідувач кафедри практики англійської мови та методики її викладання

Кравець Володимир Петрович – доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України, ректор ТНПУ ім. В. Гнатюка.

Меєр Бердн – доктор, професор (Німеччина).

Мешко Галина Михайлівна – доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки.

Морська Лілія Іванівна – доктор педагогічних наук, професор кафедри англійської філології.

П’єтрулевич Богуслав – доктор педагогічних наук, професор (Польща)

Поліщук Віра  Аркадіївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної роботи.

Фрейман Мирослав – доктор педагогічних наук, професор (Польща).

Фрейман Станіслава – доктор педагогічних наук, професор (Польща).

Янкович Олександра Іванівна – доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки і методики початкової освіти.