Публікаційна етика

Журнал практикує політику вільного поширення наукової інформації та негайного відкритого доступу до опублікованого вмісту. Отже, представляючи статтю для публікації, автор тим самим дає згоду на розмноження її повного тексту в мережі Інтернет.

Користувачам дозволяється читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати, або робити посилання на повні тексти статей у журналі, попередньо не запитуючи дозволу у видавця або автора. Це відповідає визначенню відкритого доступу BOAI (Budapest Open Access Initiative).

Редакційна колегія дотримується рекомендацій The Committee on Publication Ethics (COPE) з питань етики наукових публікацій

Редакція збірника приймає до друку наукові статті з педагогіки, що раніше не публікувалися.

Відповідно до вимог МОН України типова наукова стаття у фаховому виданні повинна мати таку структуру:

  • постановка науково-практичної проблеми;
  • актуальність і новизна дослідження;
  • зв’язок теми статті з важливими науково-практичними завданнями;
  • аналіз останніх публікацій за темою дослідження;
  • викладення основного матеріалу;
  • висновки;
  • перспективи використання результатів дослідження.

У тексті статті з названих пунктів зазначається лише мета статті.

Аспіранти, здобувачі, автори без наукового ступеня подають рецензію на статтю наукового керівника чи фахівця за темою дослідження.