ФРЕЙМАН М., ФРЕЙМАН Д.

М. ФРЕЙМАН, Д. ФРЕЙМАН
ТЕХНІЧНО-ІНФОРМАЦІЙНА ОСВІТА ОЧИМА БАТЬКІВ УЧНІВ ГІМНАЗІЙ У ПОЛЬЩІ
Представлено дослідження, метою якого було визначення та вивчення поглядів і очікувань батьків щодо технічної та інформаційної освіти у гімназіях Польщі. Отримані результати розглянуто як спроба виявлення проблеми та звернення уваги на її важливість.
Ключові слова: освіта, гімназія, батьки, учні, технічне та інформаційне навчання, респондент.

М. ФРЕЙМАН, Д. ФРЕЙМАН
ТЕХНИЧЕСКО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГЛАЗАМИ РОДИТЕЛЕЙ УЧЕНИКОВ ГИМНАЗИЙ В ПОЛЬШЕ
Представлено исслдование, целью которого было определение и изучение взглядов и ожиданий родителей относительно технического и информационного образования в гимназиях Польши. Полученные результаты рассмотрены как попытка рассмотрения проблемы и обращения внимания на ее активноть
Ключевые слова: образование, гимназия, родители, ученики, техническое и информационное обучение, респондент.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Rogala S. Partnerstwo rodziców i nauczycieli. – Warszawa, 1989.
  2. Szymański M. System wartości rodziców jako wyznacznik ich oddziaływań edukacyjnych // Edukacja. – 1991. – Nr. 4.

Повний текст

PDF