2’2015

20151208-135834Зміст

Прокоф’єва Л. Б.
Педагогічні інновації у вищій школі України в ХІХ столітті

Шикітка Г. М.
Становлення та організаційна діяльність «Педагогічного товариства Підкарпатської Русі»

Кушнір В. М.
Втілення ідеї профільного навчання у практику середньої школи в другій половині 1980-х – на початку 1990-х років

Морська Л. І.
Модель системи формування медіаторської компетентності майбутніх юристів

Петрова Н. М.
Сформованість емоційного інтелекту як запорука успішної професійної діяльності майбутнього педагога: теоретичний аспект

Соя О. М.
Діагностування сформованості культури самостійної роботи майбутніх учителів математики

Сулаєва Н. В.
Підготовка майбутніх фахівців до реалізації неформальної мистецької освіти в навчально-виховних закладах і соціальних інституціях

Співаковська Є. О.
Компетентність полісуб’єктної взаємодії як передумова формування готовності майбутнього вчителя-гуманітарія до професійної діяльності в полісуб’єктному навчальному середовищі

Семеряк І. З.
Особливості пам’яті та концентрації уваги у процесі формування іншомовних професійно орієнтованих комунікативних стратегій майбутніх програмістів

Паршикова О. О.
Цілі та завдання формування іншомовної комунікативної компетентності учнів початкової загальноосвітньої школи на першому адаптаційному етапі навчання іноземної мови

Терещук Д. Г.
Розвиток міжкультурної комунікативної компетентності шляхом міжкультурного спілкування

Романюк О. С.
Загальна характеристика вправ для формування мовленнєвих навичок вживання лінгвістичних явищ, відібраних з автентичних художніх творів

Терещук В. Г.
Закономірності формування англомовної лексичної компетенції в умовах віртуального навчального середовища

Зайцева І. В.
Організація навчання майбутніх філологів англомовної дискусії на основі проблемних ситуацій

Шимків І. В.
Аудіювання як вид іншомовної мовленнєвої діяльності

Гирич З. И.
Методика корректирующей работы при изучении падежной системы русского языка иностранными тюркоговорящими студентами инженерного профиля

Маслова С. Я.
Контекстно-інтегрований метод у формуванні вмінь професійно орієнтованого іншомовного спілкування майбутніх виноробів

Мельничайко В. Я., Криськів М. Й.
Типові помилки у проведенні словотвірного аналізу
Common mistakes in the conduct of word building analysis

Білогорка Л. В.
Методичні особливості навчання майбутніх економістів читання англомовних фахових текстів

Ібрагім Ю. С.
Розвиток послуг у сфері соціальної роботи з багатодітними сім’ями

Кузьміна О. В.
Підготовка дітей-сиріт до самостійного життя в умовах сімейного виховного середовища

Перхайло Н. А.
Вербальна агресія підлітків як об’єкт соціально-педагогічної профілактики

Колгатіна Л. С.
Педагогічні умови ефективності самостійної роботи студентів з виконання навчальних досліджень

Крамаренко Л. І.
Система моніторингу якості професійної підготовки майбутніх вчителів початкових класів у Нікопольському педагогічному училищі

Груць Г. М.
Формування національної мовної особистості засобами гуманітарних дисциплін

Шульце С. В.
Ефективність системи підготовки майбутніх фахівців з фізичної реабілітації до соціальної адаптації школярів з церебральним паралічем

Боднар С. В.
Методика интегрированного обучения экономическим дисциплинам средствами английского языка

Кавецький В. Є.
Чинники впливу на професійне самовизначення школярів