4’2014

Зміст2014-4

Василенко Н. В.
Сучасні підходи концепції інклюзивної освіти в Україні: нормативно-правове забезпечення

Писарчук О. Т.
Особливості формування предметно-розвивального середовища дошкільного навчального закладу

Данюк М. І., Бак В. Ф.
Історія становлення проблеми єдності навчання та морального виховання

Войтович І. С.
Мoтивацiя навчання майбутніх учителів в процесі їх підготовки до професійної діяльності

Бєгунова Ю. В.
Експериментальна модель підготовки майбутніх учителів історії до етнокультурної діяльності в Південній Україні

Баранюк В. В.
Сучасні підходи до формування професійно-комунікативної компетентності майбутніх фахівців соціальної роботи

Маладика Л. В.
Ділові ігри в процесі вивчення професійно орієнтованих дисциплін майбутніми фахівцями пожежної безпеки

Бєляєва Н. В.
Педагогічні умови виховання професійно-етичних якостей майбутніх менеджерів освітніх закладів

Немлій Л. С.
Експериментальна перевірка технології формування педагогічної компетентності майбутніх диспетчерів-інструкторів управління повітряним рухом

Цепкало О. В.
Критерії відбору текстів для навчання професійно орієнтованого іншомовного спілкування студентів технічних спеціальностей

Литвиненко І. Ю.
Особливості методики навчання англомовного читання студентів технічних спеціальностей на засадах інтеграції

Ленюк Н. М.
Сутнісні ознаки навчально-методичного забезпечення формування німецькомовної компетентності студентів технічних спеціальностей

Жовтюк Н. П.
Підсистема вправ як засіб формування лексичної компетентності майбутніх учителів у процесі навчання англійської мови після німецької

Штохман Л. М.
Здійснення зворотного зв’язку при виконанні вправ і завдань
на заняттях іноземної мови

Джуринский П. Б.
Особливості методики підготовки майбутніх учителів фізичної культури до фізичного виховання учнів старшої школи

Куца О. І.
Досвід фахової підготовки майбутніх синхронних перекладачів у сучасному мультикультурному просторі університету

Колесник Н. Є.
Проблема наступності підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів і вчителів початкової школи до організації художньо-естетичної діяльності дітей

Міркович І. Л.
Інтегроване навчання іноземних мов як педагогічна проблема