Bokhonko E.

E. BOKHONKO
PECULIARITIES OF TRAINING FUTURE ENGINEERS-TEACHERS IN ROAD TRANSPORT INDUSTRY TO THE MODELING OF TECHNOLOGICAL PROCESSES
Outlined the basics and peculiarities of training of engineers-teachers in Road Transport industry to modeling processes. Proved that the use in training future engineers-teachers of Road Transport profile modeling processes promotes better assimilation and comprehension of their object modeling. The mathematical modeling of technological processes is studied, which is an effective learning tool. Author program is developed to calculate the efficiency of the truck.
Keywords: engineer, teacher, transport modeling, process, mathematical modeling.

REFERENCES
1. Bakhrushyn V. Ye. Matematychne modelyuvannya: navch.posibnyk [Mathematical modeling], Zaporizhzhya, HU «ZIDMU», 2004. 140 p.
2. Horbatyuk R. M. Komp”yuterne modelyuvannya u pidhotovtsi maybutnikh inzheneriv-pedahohiv do profesiynoyi diyal’nosti [Computer simulation in training future engineers-teachers to the profession], Naukovi zapysky Ternopil’s’koho natsional’noho pedahohichnoho universytetu. Seriya: Pedahohika, 2009. vol 3, pp. 222–229.
3. Grushko I. M. Osnovy nauchnyh issledovanij: ucheb. posobie dlja tehn. Vuzov [Bases of scientific research], Kharkiv, Vishha shkola, 1983. 224 p.
4. Lapins’kyy V. V. Pryntsyp naochnosti i stvorennya elektronnykh zasobiv navchal’noho pryznachennya [The principle of visibility and the creation of electronic educational purposes] : Iz saytu Kyyivs’koho oblasnoho instytutu pislyadyplomnoyi osvity pedahohichnykh kadriv. Rezhym dostupu do resursu: http://www.narodnaosvita.kiev.ua/vupysku /9/statti/lapinskiy.htm.
5. Suchasnyy tlumachnyy slovnyk ukrayins’koyi movy; za red. V. V. Dubichyns’koho [Dictionary of Modern Ukrainian language], Kharkiv, Vyshcha shkola, 2006. 1008 p.
6. Khomenko V. Modelyuvannya zmistu y orhanizatsiyi samostiynoyi roboty studentiv zasobamy avtomatyzovanykh system upravlinnya proektamy [Modeling the content and organization of independent work of students by means of automated project management systems], Zaporizhzhya, 2012. pp. 479–484.