MATSKO V.

V. MATSKO
TENDENCIES OF DEVELOPMENT OF IMMIGRATION SCHOOLING IN THE XX CENTURY
The article deals with objective and subjective tendencies of development of primary, secondary and higher education in the countries west, inhabited by immigrants from Ukraine. It is proved that during the XX century Ukrainian emigration schooling went that evolutional way, which other nations did in foreign environment. Unlike schools that existed in the USSR, the emigrants kept schools at their own expense and only in some cases the state assumed the obligation to teach Ukrainian children (Czechoslovakia, Canada). In the history of pedagogy the activity of school of Ukrainian studies outside the motherland – is a unique example of preservation of national identity, instilling in the younger generation the knowledge about Ukraine, its customs and traditions. The practice proves that children, who learned early the basics of the Ukrainian language and literature in foreign environment, fluently speak their native language during their lives.
Keywords: Ukrainian school, emigration, multi-ethnic environment, schooling, educational space, Ukrainian language, pedagogy.

REFERENCES

 1. Osadchuk B. Kamianets maye vyzhyty / B. Osadchuk. – Kamianets-Podilskyi visnyk. – 1992 – 6 chervnia.
 2. Nesterenko A. Mytropolyt Ilarion – sluzhytel bohovi i narodovi / Afanasii Nesterenko. – Vinnipeh, 1958. – 150 s.
 3. Mytropolyt Ilarion. Hramatychno-stylistychnyi slovnyk Shevchenkovoi movy / Mytropolyt Ilarion. – Vinnipeh: Institut doslidivVolyni. 1961. – 257 s.
 4. Lysty vid Lidy Palii, Viry Vovk, Myroslavy Hets, Yuriya Tkacha, Orysi Stefyn zberihayutsia v simeinomu arkhivi V. P. Matska.
 5. Kliuchkovska I. Ukrainska diaspora v obiektyvi suchasnosti – natsionalno-politychnyi ta dukhovno-kulturnyi fenomen spiritualis (persha – tretia khvyli emihratsii) / I. Kliuchkovska, N. Humnytska [Уlektronnyi resurs] – Rezhym dostupu: http: // storinka-.kiev.ua/article.php?id=303.
 6. Kysilevska-Tkach L. Ukrainska literatura u vyshchykh clasakh shkil ukrainoznavstva. Narys metodyky navchannia ukrainskoi literatury / L. Kysilevska- Tkach . – Niu-York: Shkilna Rada, 1983.
 7. Iksanova O.M. Osvitnia diyalnist ukrainskoi emihratsii v Yevropi: 1918-1920. / O. M. Iksanova [elektronnyi resurs] – Rezhym dostupu: ttp://istznu.org/dc/file.php?host_id=1&path=/page/issues/2/./iksanova.pdf.
 8. Deyiko M. Ridne slovo. Persha chytanka pislia Bukvaria z movnymy vpravamy ta ukrainsko-anhliiskym slovnykom / Deyiko M. – Avstraliya-Anhliya, 1990. – 117 s.
 9. Boriak H. Arhiv Ukrainskoho vilnoho Universytetu v Miunkheni / H. Boriak, L. Dubrovina [Elektronnyi resurs] – Rezhym dostupu: http://www.archives.gov.ua/ArchUkr/Munich.php.
 10. Bohachevska-Khomyak M. Pershyi ukrainskyi katolytskyi mytropolyt u SSHA [Elektronnyi resurs] / М.Bohachevska-Khomyak. – Rezhym dostupu: http://www.gazeta.lviv.ua/life/2011/12/14/734.
 11. Olifirenko V. Dukhovnosti u pidruchnykakh z Ukrainskoi literatury zakhidnoi diaspory / V. Olifirenko // Problemy suchasnoho pidruchnyka serednioi i vyshchoi shkoly. Zb. nauk. prats. Vypusk 3 / Uporiadkuvannia i naukova redaktsiya: V. V. Olifirenko, V. S. Biletskyi. – Donetsk: Skhidnyi vydavnychyi dim, 2005. – S. 103–108.
 12. Plazova T. Diyalnist naukovykh ta osvitnio-vykhovnykh oseredkiv ustanov ukrainskoi diaspory u povoyenni roky / T. Plazova // Ukrainska natsionalna ideya: realii ta perspektyvy rozvytku. Vyp. 25. – Natsionalnyi universytet “Lvivska politekhnika”, 2013. – S. 147–152.
 13. Slovnyk chuzhomovnykh sliv. red. Artem Orel. – Niu-York, 1966 : Chastyna I (A–C); 1963, Chastyna II (L–Z); 1964, Chastyna III (T–I).
 14. Stetskiv Ye. Obyednuyimosya, bo odyn v poli ne voyin / Ye. Stetskiv/ – Svoboda. Vydaye Ukrainskyi Narodnyi Soyuz. – 2000. – 10 dereznya. – Ch. 10. – S. 14.
 15. Ukrainska diaspora Avstralii [Elektronnyi resurs] – Rezhym dostupu: https://uk.wikipedia.org/wiki/ Ukrainska diaspora Avstralii.
 16. Ukrainsko-italiiskyi slovnyk / Uklad. prof. Ye. Onatskyi. – Rym: vyd. Ukrainskoho katolytskoho universytetu im. Papy Klymenta, 1977. – 1741 s.
 17. Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady Ukrainy (TSDAVO Ukrainy). – F. 3972. – Op.1. – Od. zb.336.
 18. TSDAVO Ukrainy. – F.3563. – Op.1. – Od. zb.168.
 19. TSDAVO Ukrainy. – F. 3956. – Op. 2. – Od. zb. 46.

FULL TEXT
Download (PDF)

Повний текст

PDF