Titarenko V.

V. TITARENKO
DEVELOPMENT OF DESIGN EDUCATION IN ESTABLISHMENTS OF UCHEBNH HIGH SOCIETY UKRAINE
The article deals with the historical background of design education in Ukraine. The given characteristic three important centers: Kyiv, Kharkiv and Odessa, the major in stitutions of the ХІХ century: Kharkov Art Institute, Lviv Polytechnical and Lviv National Academy of Arts. In the article the basic task of design education that are in proceedingsin the educational process design methods, In training highly qualified specialists. The article descripted different universities of Ukraine are studying in design education, graphic design, design style and clothe, interior design.
Keywords: design-education,industrial design, graphic design and environment.

REFERENCES
1. Borodaev D. Veb-sait kak ob”ekt graficheskogo dizaina [Website How object graphic design]. dis. kand. Iskusstvovedeniya, Kharkov, 2004, 232 p.
2. Shmahalo R T. Mystets’ka osvita v Ukrayini seredyny ХІХ – seredyny ХХ stolittya: strukturuvannya, metodolohiya, khudozhni pozytsiyi [Art Education in Ukraine in mid XIXth mid-XXth century: structure, methodology, artistic positions] / Shmahalo R. T., L’vivs’ka natsional’na akademiya mystetstv, Lviv, 2005, 324 p.
3. Shumeha S. S. Dyzayn. Istoriya zarodzhennya ta rozvytku dyzaynu. Istoriya dyzaynu mebliv ta inter”year [Design. History of origin and development of design. The history of furniture design and interior: Tutorial]. Navchal’nyy posibnyk. Kyiv: Tsentr navchal’noyi literatury, 2004, 298 p.