Робоча поїздка учасників проєкту DeDiMaMo в Норвегію

25 лютого 2024

У рамках реалізації міжнародного проєкту Development of students’ mathematical competencies through Digital Mathematical Modeling (DeDiMaMo) (Розвиток математичних компетентностей студентів за допомогою цифрового математичного моделювання) доценти кафедри інформатики та методики її навчання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка О.В. Барна, С.В. Мартинюк, В. П. Олексюк разом із своїми партнерами з Київського університету імені Бориса Грінченка професором Н.В. Морзе та доцентом М.А. Бойко перебували в університеті Агдера (Норвегія). Насичена програма передбачала представлення зарубіжним партнерам досвіду розбудови моделі SMART-університету в ТНПУ імені Володимира Гнатюка та інноваційних підходів до організації навчального процесу в КУБГ, презентацію й обговорення завдань щодо подальшого вдосконалення електронного навчального курсу з математичного моделювання, упровадження системи адаптивного навчання математики в університетах-учасниках проєкту, технології налагодження співпраці між студентами та науковою спільнотою.

Виступ Олексюка В.П в університеті Агдера (Норвегія)

Робочі моменти поїздки

Представниками університету Агдера для українських науковців було організовано низку заходів з питань організації освітнього процесу, в основі якого є студентоцентрований підхід та постійний розвиток професійних навичок викладачів.

Вокршоп від проф. Саймона Гудчайлда (Simon Goodchild)

 Робота над проєктом продовжується. Його учасники проєкту мають на меті не тільки реалізувати всі завдання проєкту, а й розширити горизонти співпраці між університетами, імплементувати новації та набуті навички в освітній процес своїх ЗВО.

О.В.Барна, С.В.Мартинюк, В.П.Олексюк

Доц. Олексюк В.П.