В.о.завідувача кафедри – Генсерук Галина Романівна,
кандидат педагогічних наук, доцент
Поштова скринька:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Адреса: вул. В. Винниченка, 10, каб. 436, м. Тернопіль

Місією кафедри є підготовка висококваліфікованих, творчих і талановитих працівників освіти та спеціалістів в ІТ-індустрії з нестандартним мисленням і розвиненим емоційним інтелектом, спроможних реалізувати освітньо-інноваційний та технічний потенціал і бути зразком лідерства в сучасному суспільстві.

Візія кафедри є інтелектуальний центр професійних фахівців із громадянською ідентичністю, педагогічною культурою та постійним розвитком наукового потенціалу на розбудови освітніх інституцій.

Ключові цінності: професіоналізм, компетентність, гуманізм, служіння громаді.
Наше гасло: Мріємо! Діємо! Досягаємо!

Кафедра інформатики та методики її навчання є навчально-науковим структурним підрозділом фізико-математичного факультету та випусковою для здобувачів вищої освіти відповідно до ліцензії ДАК України на освітню діяльність у сфері вищої освіти з галузей знань 014.09 Середня освіта, 122 Комп’ютерні науки відповідно, для набуття першого (бакалаврського) і другого (магістерського) освітніх рівнів:

014.09 Середня освіта (Інформатика)

– поєднання традиційних та альтернативних технологій професійної підготовки майбутнього педагога
– індивідуальна траєкторія професіоналізації студента
– створення якісного іншомовного академічного середовища
– застосування в освітньому процесі інноваційних технологій навчання (oрen-ended learning, flipped classroom, CLIL, remote learning, cooperative learning, mobile learning)
– здійснення наукових досліджень в освітній галузі

122 Комп’ютерні науки (Інженерія ігрових проектів)

– індивідуальні комп’ютеризовані робочі місця, інтернет, Wi-Fi, 3D-принтер і 3D-сканер, платформи Arduino, Raspberry Pi
– залучення до освітнього процесу фахівців ІТ-компаній України
– перспективні дисципліни: психологія ігор, веб-програмування, програмування ігор, SDK для розробки ігор, game-дизайн, технології розробки комп’ютерних ігор, теорія ігор, основи кібербезпеки, штучний інтелект та ігрова діяльність, 3D-моделювання та друкування, розробка мобільних ігор
– проходження практики в державних і недержавних установах, закладах освіти різних рівнів, провідних вітчизняних ІТ-компаніях
– професійне стажування за кордоном
Після виконання навчального плану отримують ступінь:
– бакалавра (4 роки, денна форма навчання)
– магістра  (1,4 роки, денна/заочна форма навчання)
Програма подвійного диплому – українського та європейського зразка.
Кафедра інформатики та методики її навчання акумулює в собі цілеспрямований науковий потенціал із 16 науково-педагогічних працівників:
канд. пед. наук, доцент Балик Надія Романівна
д-р. пед. наук, доцент Романишина Оксана Ярославівна
канд. пед. наук, доцент Барна Ольга Василівна
канд. пед. наук, доцент Габрусєв Валерій Юрієвич
канд. пед. наук, доцент Генсерук Галина Романівна
канд. фіз.-мат. наук, доцент Грод Інна Миколаївна
канд. пед. наук, доцент Карабін Оксана Йосифівна
канд. пед. наук, доцент Лещук Світлана Олексіївна
канд. фіз.-мат. наук, доцент Мартинюк Сергій Володимирович
канд. пед. наук, доцент Олексюк Василь Петрович
канд. фіз.-мат. наук, доцент Струк Оксана Олегівна
канд. біол. наук, доцент Шмигер Галина Петрівна
канд. фіз.-мат. наук, викладач Вельгач Андрій Володимирович
викладач Василенко Ярослав Пилипович
асистент Маланюк Надія Богданівна
асистент Скасків Ганна Михайлівна
та інженерів:
Басіста Оксана Василівна
канд. тех. наук Іваницький Роман Іванович
Полюга Галина Юріївна
Талюш Галина Володимирівна
завідувач лабораторіями Мандзюк Віктор Іванович

Науково-педагогічні працівники кафедри пройшли відповідне підвищення кваліфікації та частина викладачів пройшли міжнародне науково-педагогічне стажування за напрямом дисциплін, які викладають. Викладачі кафедри мають багаторічний стаж педагогічної та наукової роботи, володіють значним досвідом практичної діяльності в сферах вищої педагогічної освіти, цифрових технології в освітньому процесі закладів освіти, електронного та дистанційного навчання, STEM-освіти, Інтернет речей, робототехніки, 3D-моделювання та 3D-друку, сучасних мов програмування низького та високого рівнів, розробки комп’ютерних ігор, кібербезпеки, штучного інтелекту тощо.

На кафедрі функціонують науково-дослідні лабораторії

Міжнародна науково-дослідна лабораторія «Комп’ютерні методи структурування лексичної семантики» (Україна-Польща)
Міжнародна лабораторія з питань застосування мережних академій Cisco
Міжнародний тренінговий центр «Освітня інноватика»
Науково-дослідна лабораторія з питань застосування технологій «хмарних обчислень» в освіті (ТНПУ імені Володимира Гнатюка, Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України)
Науково-дослідний STEM-центр

Розвиток соціального партнерства кафедри

Кафедра розглядає соціальне партнерство як залучення широкого кола зацікавлених осіб, організацій, органів влади всіх рівнів, бізнес-середовища, співтовариств й об’єднань в Україні та закордоном в узгоджене, відповідальне, взаємовигідне обговорення і розв’язання проблем розвитку науково-освітнього й соціокультурного простору.

Соціальне партнерство сприяє розвитку університету та кафедри як відкритої освітньої системи, що усвідомлює міру своєї соціальної відповідальності перед партнерами та суспільством в цілому.

Особливий акцент робиться на взаємодії з працедавцями, співпраці з українськими та міжнародними ІТ-компаніями, громадськими організаціями. Науково-педагогічні працівники кафедри працюють над створенням мережі площадок для апробації моделі соціального партнерства, участі в соціально-значимих заходах, проектах і в процесах їх ініціації.

Музей історії кафедри інформатики

11.11.2011 р. у рамках тижня кафедри інформатики та методики її навчання в ауд. 440 відкрито Музей історії кафедри. У музеї представлено численні фото та зразки техніки, популярної в перші роки створення кафедри. Більшість екземплярів перебувають у робочому стані.

Історія кафедри інформатики та методики її навчання

Кафедру інформатики та методики її навчання було засновано у 1988 р. рішенням Вченої ради Тернопільського державного педагогічного інституту на базі фізико-математичного факультету з метою поглибленої підготовки студентів у галузі сучасних комп’ютерних технологій та методів математичних обчислень з використанням комп’ютерної техніки. Очолив кафедру кандидат педагогічних наук, професор Ігор Федорович Слєдзінський. У різні роки кафедру очолювали: канд. фіз.-мат. наук, доцент С. В. Мартинюк (2000-2002 рр.), канд. пед. наук, доцент П. М. Маланюк (2002–2009 рр.). З вересня 2009 р. кафедру очолює канд. пед. наук, доцент Балик Надія Романівна. За роки існування кафедри відбулося її становлення як творчого, ініціативного, висококваліфікованого, досвідченого колективу.

.