В.о. завідувача кафедри –Солонецька Ганна Володимирівна

Старший лаборант – Вовчук Наталя Іванівна

Поштова скринька:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Адреса: вул. В.Винниченка, 10, каб. 401, м. Тернопіль 

 

Працівники кафедри

 

Наукова робота

Напрями наукової роботи кафедри математики та методики її навчання

 1. Теорія функцій і функціональний аналіз (Лотоцький В.А).

 2. Рівняння математичної фізики (Громяк М.І., Хохлова Л.Г.).

 3. Чисельно-аналітичні методи дослідження розв’язків крайових задач (Чорний В.З., Хохлова Л.Г.).

 4. Прикладні аспекти математичного аналізу (Лотоцький В.А, Стаднік Т.М.).

 5. Періодичні та асимптотично-періодичні розв’язки систем диференціально-функціональних рівнянь нейтрального типу та їх властивості (Громяк М.І., Чорний В.З., Качурівський Р.І.).

 6. Наближення функцій многочленами (Кравчук В.Р., Галан В.Р.).

 7. Методичні засади реалізації компетентнісного підходу в навчанні алгебри учнів основної школи (Гоменюк Г.В.).

 8. Звичайні диференціальних рівнянь та теорія коливань (Грод І.М.).

 9. Аналітична теорія гіллястих ланцюгових дробів (Боднар Д.І.).

Співпраця

Кафедра математики та методики її навчання підтримує міцні зв’язки з провідними науковими і освітніми закладами нашої держави:

1.     Інститутом математики НАН України ,

2.     Інститутом прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України,

3.     Фізико-механічний інститутом ім. Г.В. Карпенка НАН Україниз,

4.     Національний університет ім. Тараса Шевченка,,

5.     Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова,

6.     Львівський національний університет ім. Івана Франка,

7.     Кам'янець-Подільський національний університет ім. І. Огієнка;

8.     Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки,

9.     Тернопільський національний економічний університет,

10.   Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.

11.   Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Навчальна робота

Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін:

Для бакалаврів фізико-математичного факультету читаються такі курси 

 • Математичний аналіз
 • Елементарна математика
 • Лінійна алгебра
 • Аналітична геометрія
 • Алгебра і теорія чисел
 • Основи геометрії
 • Проективна геометрія та методи зображень
 • Диференціальна геометрія та топологія
 • Методика навчання математики
 • Диференціальні рівняння
 • Функціональний аналіз
 • Комплексний аналіз
 • Міра та інтеграл
 • Теорія ймовірностей та математична статистика
 • Олімпіадні задачі

Для магістрів фізико-математичного факультету читаються такі курси

 • Методика наукових досліджень
 • Методи математичних доведень
 • Математичні методи дослідження операцій
 • Теорія ланцюгових дробів та їх застосування
 • Комп’ютерна математика
 • Розв’язування диференціальних рівнянь наближеними методами
 • Методика навчання математики
 • Вибрані питання лінійної алгебри
 • Історія математики
 • Спецкурс «Олімпіадні задачі»

Історія кафедри математики та методики її викладання

     

Кафедра створена 1 вересня 2013 року в результаті об'єднання кафедр математичного аналізу та математики і методики її викладання.

У 1940 році у Кременецькому учительському інституті був відкритий фізико-математичний факультет. Тоді на факультеті існувала кафедра фізики і математики, яку очолював доц. Кікець Ю. О. У 1950 році після реорганізації Кременецького учительського інституту в педагогічний була створена кафедра вищої математики, якою далі керував доц. Кікець Ю.О., а з 1968 року – доц. Касьяненко М. Д.

Після перебазування у 1969 році інституту з міста Кременець у місто Тернопіль на фізико-математичному факультеті з кафедри вищої математики було утворено дві кафедри: кафедру математичного аналізу, якою керував доц. Галіцин А. С. і кафедру математики та методики її викладання, яку очолював Маланюк М. П.

У різні роки завідувачами кафедри математики і методики її викладання працювали: доц. Маланюк М. П., доц. Янченко Г. М., доц. Гап’юк Я. Ф., доц. Тадеєв В. О., доц. Підручна М. В. На кафедрі працювали в різні часи такі викладачі: канд. пед. наук, доценти: Гап’юк Я. Ф., Підручна М. В., Янченко Г. М., Волчаста М. М., Кирилецький І.М; канд. техн. наук, доцент Тадеєв В. О.; канд.. фіз..-мат. наук: Галан В,Д., Кравчук В.,Р.; асистенти: Русіна Л.В., Маховик О.В., Ковальчук О. Р.

Кафедра математичного аналізу ТДПУ була утворена в 1973 році на базі кафедри математики. Першим завідувачем кафедри був кандидат фізико-математичних наук, доцент А.М. Ломакович. Надалі завідувачами кафедри були: доц. Галан Д.М., доц.. Габрусєв В.Г., проф.. Хома Г.П., доц. Лотоцький В.А. На кафедрі математичного аналізу працювали: доктор фіз.-мат. наук, професор Г. П. Хома; канд. фіз.-мат. наук, професори А. М. Ломакович, В.Й. Горбайчук; канд. фіз.-мат. наук, доценти Д. М. Галан, В. Г. Габрусєв, М.О Талюш., О.М. Габрель, В.А. Лотоцький, В.З. Чорний, М.І. Громяк, Л.Г. Хохлова, канд. пед. наук, викладач Г.В. Дідик., канд. фіз..-мат., викладач Р.І. Качурівський., асистент Т.М. Стаднік.

1 вересня 2013 року в результаті об’єднання двох кафедр була створена кафедра математики та методики її навчання, яку очолив канд. фіз.-мат. наук, доцент В.А. Лотоцький. З 2014 р. завідувачем кафедри є канд. фіз.-мат. наук, доцент В.З. Чорний.