Адреса: вул. В. Винниченка, 10, каб. 424, м. Тернопіль

В.о. завідувача кафедри:

Мохун Сергій Володимирович,

кандидат технічних наук, доцент

 

 

Працівники кафедри

 

 

Історія кафедри фізики

У 1940 році був заснований фізико-математичний факультет. Тоді на факультеті існувала кафедра фізики і математики, якою завідував доц. Кікець Ю.О. 

У 1950 році, після реорганізації Кременецького учительського інституту в педагогічний, була створена кафедра фізики, якою керував доц. Захар'їн Г.П. У цей період на кафедрі працювало 8 викладачів. 

У 1969 році Кременецький педінститут перебазовується в м. Тернопіль і перейменовується в Тернопільський педагогічний інститут. В цей час, з 1970 року, кафедра фізики реорганізовується в кафедру фізики і методики викладання фізики. 

Керівництво кафедрою здійснювали доц. Захар'їн Г.П. (до 1969р.), доц. Лисенко Г.М., доц. Левінська М.Г., проф. Логвінов Г.М., доц. Гринчишин Я. Т., доц. Ткачук О.Д., доц. Дідора Т.Д., проф. Будний Б.Є.

В різні роки на кафедрі працювали доктори фізико-математичних наук: проф. Шанський Л.Й., Штівельман К.Я., Логвінов Г.М., професор, доктор педагогічних наук Будний Б.Є., доценти Андрієвський В.В., Медвідь А.Г., Чопик В.Ю., Ткачук О.Д., Лісняк П.Г., Вознюк С.Ю.

 

Навчальна робота

 

Кафедра фізики і методики її викладання здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 014.08 Середня освіта (Фізика), які після виконання навчального плану отримують ступінь бакалавра (4 роки) та магістра (1,5 роки).

 Студентам фізико-математичного, інженерно-педагогічного, хіміко-біологічного, географічного факультетів викладачами кафедри читаються такі навчальні дисципліни:

 • загальна фізика;
 • фізика з основами геофізики;
 • теоретична фізика;
 • методика навчання фізики;
 • астрономія;
 • методика навчання астрономії;
 • основи сучасної електроніки;
 • основи мікроелектроніки;
 • фізика твердого тіла;
 • методологія та організація наукових досліджень;

та спецкурси:

 • олімпіадні задачі з фізики як засіб творчого мислення;
 • основи матеріалознавства;
 • основи фізики твердого тіла;
 • фізика фундаментальних взаємодій;
 • фундаментальні фізичні експерименти;
 • моделювання електричних схем засобами комп’ютерної техніки та їх аналіз.

Детальніше...

 

Наукова робота

 

Сфера наукових інтересів.

 

 Науковці кафедри працюють над розробкою важливих науково-дослідних проблем:

 1. "Електрофізичні, оптико-механічні властивості напівпровідників, металічних сплавів та конструкційних матералів" (виконавці кандидати фізмат наук, Дрогобицький Ю.В, кандидати технічних наук, доценти Бачинський Ю.Г., Басістий П.В., Мохун С.В. та асистент Чопик П.І.).
 2. "Шляхи і методи підвищення професійної підготовки вчителя" (виконавці кандидати пед. наук, доцент  Мацюк В.М., Корсун І.В., Федчишин О.М.).

 Детальніше...