Історія кафедри математики та методики її викладання

     

Кафедра створена 1 вересня 2013 року в результаті об'єднання кафедр математичного аналізу та математики і методики її викладання.

У 1940 році у Кременецькому учительському інституті був відкритий фізико-математичний факультет. Тоді на факультеті існувала кафедра фізики і математики, яку очолював доц. Кікець Ю. О. У 1950 році після реорганізації Кременецького учительського інституту в педагогічний була створена кафедра вищої математики, якою далі керував доц. Кікець Ю.О., а з 1968 року – доц. Касьяненко М. Д.

Після перебазування у 1969 році інституту з міста Кременець у місто Тернопіль на фізико-математичному факультеті з кафедри вищої математики було утворено дві кафедри: кафедру математичного аналізу, якою керував доц. Галіцин А. С. і кафедру математики та методики її викладання, яку очолював Маланюк М. П.

У різні роки завідувачами кафедри математики і методики її викладання працювали: доц. Маланюк М. П., доц. Янченко Г. М., доц. Гап’юк Я. Ф., доц. Тадеєв В. О., доц. Підручна М. В. На кафедрі працювали в різні часи такі викладачі: канд. пед. наук, доценти: Гап’юк Я. Ф., Підручна М. В., Янченко Г. М., Волчаста М. М., Кирилецький І.М; канд. техн. наук, доцент Тадеєв В. О.; канд.. фіз..-мат. наук: Галан В,Д., Кравчук В.,Р.; асистенти: Русіна Л.В., Маховик О.В., Ковальчук О. Р.

Кафедра математичного аналізу ТДПУ була утворена в 1973 році на базі кафедри математики. Першим завідувачем кафедри був кандидат фізико-математичних наук, доцент А.М. Ломакович. Надалі завідувачами кафедри були: доц. Галан Д.М., доц.. Габрусєв В.Г., проф.. Хома Г.П., доц. Лотоцький В.А. На кафедрі математичного аналізу працювали: доктор фіз.-мат. наук, професор Г. П. Хома; канд. фіз.-мат. наук, професори А. М. Ломакович, В.Й. Горбайчук; канд. фіз.-мат. наук, доценти Д. М. Галан, В. Г. Габрусєв, М.О Талюш., О.М. Габрель, В.А. Лотоцький, В.З. Чорний, М.І. Громяк, Л.Г. Хохлова, канд. пед. наук, викладач Г.В. Дідик., канд. фіз..-мат., викладач Р.І. Качурівський., асистент Т.М. Стаднік.

1 вересня 2013 року в результаті об’єднання двох кафедр була створена кафедра математики та методики її навчання, яку очолив канд. фіз.-мат. наук, доцент В.А. Лотоцький. З 2014 р. завідувачем кафедри є канд. фіз.-мат. наук, доцент В.З. Чорний.