Game Study ТНПУ SMART – «Майбутнє роботи 2030»

У тих, хто працює в ігровій галузі, є майбутнє!

Це змогла відобразити у своїй роботі команда ТНПУ для участі у конкурсі постерів «Майбутнє роботи 2030». Постер відображає концепцію роботи нашого закладу у напрямку Game Study. В унікальній програмі підготовки фахівців за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки», освітня програма «Інженерія ігрових проектів» (галузь знань: 12 «Інформаційні технології»), розробленою кафедрою інформатики та методики її навчання, закладено сучасні підходи та новаторські рішення, які відповідають державним стандартам та вимогам сучасності.

Метою розробки є демонстрація розвитку професій 2030, компетентнісну основу яких забезпечує вже сьогодні Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка.

Виставка про майбутнє роботи відбудеться 22 липня – 1 серпня у Києві

 

Команда учасників

Побудови Minecraft для відображення блоків – галузей майбутнього

Авторські розробки команди

Сертифікат ТНПУ

 

Науковці ТНПУ – спікери міжнародного вебінару

Науковці фізико-математичного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка – учасники міжнародного проєкту Development of students’ mathematical competencies through Digital Mathematical Modeling (DeDiMaMo) взяли участь у роботі PLATINUM Webinar “Creating Communities Of Inquiry: Focus On Students With Special Needs And On Mathematical Modelling”.

Спікери Barbara Jaworski (Loughborough University), Simon Goodchild (MatRIC/University of Agder) Reinhard Hochmuth, Sarah Khellaf, Jana Peters (Leibniz University Hannover), Lukáš Másilko (Masaryk University), Stephanie Thomas (Loughborough University),  Morten Blomhøj (Aarhus University), Gabriele Kaiser (University of Hamburg),  Paul Hernandez Martinez (Swinburne University) Iryna Mashkina (Borys Grinchenko Kyiv University),  Farzad Radmehr (Western Norway University of Applied Sciences), Helge Fredriksen (UiT – The Arctic University of Norway) поділились досвідом впровадження технології IBL (inquiry based learning) – навчання на основі запитів при викладанні математики  в університетах, які вони представляють.

 Особливості технології IBL  та використання цифрових інструментів у навчанні математичному моделюванню  для студентів спеціальності «Середня освіта (Інформатика)» в Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка представили доцентка Ольга Барна  та доцент Сергій Мартинюк. Важливо, що розглянутий кейс із цифровізації сучасної математичної освіти в нашому університеті високо оцінений міжнародною науковою спільнотою.  В підготовці матеріалів семінару та обговоренні доповідей взяли участь доценти Надія Балик, Інна Грод, Василь Олексюк, Ярослав Василенко, Галина Шмигер.

Початок вебiнар

Вiдкриття вебiнару професором унiверситету Агдера (Норвегiя) Yuriy Rogovchenko

Представлення учасникiв з Украiни

Доповiдь доц.О.В.Барни та доц.С.В.Мартинюка

Пiдведення пiдсумкiв роботи вебiнару 

Ольга Барна, Сергій Мартинюк

Традиційна конференція «Наука молода» на фізматі

Фізико-математичний факультет Тернопільського національного педагогічного університету підтримує різносторонні інтереси студентів та розвиває компетентності, які роблять успішними наших випускників у професійному житті. Одним із напрямів роботи – це формування лідерських та інноваційних якостей, дослідницьких умінь та науково-пошукових компетентностей.

Двічі на рік уже декілька років поспіль на факультеті традиційно проводиться науково-практична студентська конференція «Наука молода». Цьогорічна конференція була присвячена сучасним тенденціям розвитку інформатики. Важливо, що студентські дослідження тісно пов’язані із науковими дослідженнями, які здійснює кафедра інформатики та методики її навчання. Зокрема широке коло студентських наукових розвідок було присвячено дослідженням в галузі STEM освіти, яка впроваджується на базі STEM-центру ТНПУ, питанням штучного інтелекту та доповненої реальності. Майбутні науковці не обминули увагою у своїх дослідженнях й цифрове математичне моделювання, яке активно розвивається в університеті в рамках участі в міжнародному проєкті DeDiMaMo – Розвиток математичних компетентностей студентів за допомогою цифрового математичного моделювання», Eurasia, CPEA-ST-2019/10067.

Варто зазначити, що цьогорічні доповіді студентів, як зазначила у підсумковому слові конференції завідувачка кафедри інформатики та методики її навчання доцент Балик Н.Р., підготовлені на високому рівні, мають як практичне значення, так і елементи наукової новизни, демонструють якість професійної підготовки учасників конференції – студентів 4 курсу спеціальності  «014.09 Середня освіта (Інформатика)».

Традиційна конференція «Наука молода» на фізматі

 

Найяскравіші виступи учасників

Підведення підсумків конференції від завідувачки кафедри інформатики та методики її навчання Балик Н.Р.

Доцент  О.В. Барна 

Співпраця зі стейкхолдерами із нагоди ювілею патрона Володимира Гнатюка

21 травня 2021 року відбулася зустріч із стейкхолдерами, Бучацькою гімназією ім. В. М. Гнатюка, та викладачами кафедри інформатики та методики її навчання док. пед. наук, професором Романишина О. Я, канд. пед. наук, доцентом Карабін О. Й. та студентами фізико-математичного факультету ТНПУ ім.В. Гнатюка.

Доктор педагогічних наук професор Романишина О. Я детально розповіла та ознайомила здобувачів освіти із умовами вступу на освітньо-професійні програмами «Середня освіта. Інформатика», «Інженерія ігрових проєктів», «Digital-аналітика».

За традицією, з учнями 11 класу Бучацької гімназії, було проведено тренінг із розв’язування завдань сертифікаційних робіт, студентами Мізьоликом Р. та Кузьмович Ін., в рамках Року математики 2020/2021.

Велика подяка педагогічному колективу та директору Бучацької гімназії Товпизі Андрію Степановичу, вчителям Панькевичу Роману Романовичу, Шпачук Світлані Вірославівні, Кафтан Галині Сергіївні за освітній майданчик і позитивну атмосферу онлайн зустрічі!

Ми найкращі, а Ви з нами!

Доцент О. Й. Карабін

Співпраця зі стейкхолдерами за освітньо-професійною програмою 014.09 «Середня освіта. Інформатика»

18 травня 2021 року викладачі кафедри інформатики та методики її навчання док. пед. наук, професор Романишина О. Я та канд. пед. наук, доцент Карабін О. Й. разом із студентами групи МІ-32 провели зустріч із керівництвом та педагогами Бучацького ліцею імені Св. Йосафата та обговорили сучасний стан організації освітнього процесу закладу освіти та основні моменти підготовки здобувачів освіти.

Доктор педагогічних наук професор Романишина О. Я детально розповіла та ознайомила одинадцятикласників із особливостями та умовами вступу на освітньо-професійні програмами «Середня освіта. Інформатика», «Інженерія ігрових проєктів», «Digital-аналітика»,програму подвійного диплому з Вищою лінгвістичною школою в Ченстохові (Польща), семестровою програмою академічної мобільності в Гуманітарно-природничому університеті імені Яна Длугоша в Ченстохові, можливості дуального навчання в ТНПУ.

Студенти Мізьолик Р. та Кузьмович Ін. в рамках Року математики 2020/2021 та залучення обдарованої молоді до ТНПУ імені Володимира Гнатюка провели тренінг із особливостей розв’язування завдань сертифікаційних робіт.

Велика подяка директору Бучацького ліцею імені Св. Йосафата о. Іринею Ігорю Васильовичу Гуменута педагогам Василю Михайловичу Швидкому, Галині Володимирівні Крамар,Сергію Романовичу Бахіруза освітній майданчик і позитивну атмосферуонлайн зустрічі!

У добрий час та на звершення наукових здобутків!

Ми найкращі, а Ви з нами!

Анонсування нової освітньої програми

Ознайомлення із умовами вступу