Студенти ТНПУ провели семінар-тренінг із цифровізації

17 листопада 2021 року, в контексті концепції Нової української школи, к. п. н, доц. кафедри інформатики та методики її навчання Карабін Оксана Йосифівна в рамках вивчення навчальної дисципліни «Сучасні інформаційні технології» провела разом з студентами факультету педагогіки та психології ПО-11, ДО-11, ДО-12 семінар-тренінг із цифровізації.

Студенти спеціальностей «Початкова освіта», «Дошкільна освіта

Метою заходу було залучення студентів спеціальностей «Початкова освіта», «Дошкільна освіта» до удосконалення цифрових рішень освітнього процесу, розвитку цифрової компетентності, цифровізації наукових досліджень здобувачів вищої освіти та діджиталізації їх індивідуальної освітньої траєкторії.

Учасники тренінгу продемонстрували проєкти із цифровізації освітньої діяльності майбутніх педагогів, відповідно до реалізації освітньо-професійних програм на досягнення запланованих програмних результатів навчання.

 

Представлення проєкту студентами факультету педагогіки та психології 

Поділилися професійним досвідом використання цифрових технологій в освітньому процесі, також, заступник декана факультету педагогіки та психології к. п. н., доц. Писарчук Оксана Тарасівна та завідувач кафедри педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти, д. п. н., проф. Янкович Олександра Іванівна.

На завершення заходу першокурсники продемонстрували сертифікати із студії онлайн-освіти Educational Era з курсу «Онлайн-курс для вчителів початкової освіти» та онлайн-платформи «Дія. Цифрова освіта» з курсу «Цифрові навички для вчителів».

Сертифікати з курсу «Цифрові навички для вчителів».

Демонстрації сертифікатів з курсу «Онлайн-курс для вчителів початкової освіти» 

Координатор проєктів доц. Карабін О.Й.

У добрий час та на звершення нових здобутків! Ми найкращі, а Ви з нами?

Доц. Карабін О. Й.

 

Фізико-математичний факультет приймає гостей з Буданова

16 листопада 2021 року фізико-математичний факультет відвідали учні та працівники Буданівської школи.

Цікавими запитаннями від завідувача кафедри фізики та методики її навчання Мохуна Сергія Володимировича, була розпочата екскурсія біля локації «Поліфункціональний сонячний годинник».

Під час екскурсії доцент кафедри інформатики та методики її навчання Вельгач Андрій Володимирович ознайомив з принципом роботи 3-D принтера та 3-D моделювання.

Найбільше зацікавили учнів старші лаборанти кафедри Федачківський В.Д та Крижановський С.Ю. при демонстрації фізичних експериментів.

Учням детально розказали про вступ в університет та можливості працевлаштування після отримання диплому.

На закінчення зустрічі була домовленість провести ще одну зустріч у Буданівській школі.

Зустріч організували завідувач кафедри фізики та методики її навчання доцент Мохун С.В., доцент кафедри фізики та методики її навчання Басістий П.В., директор Буданівської школи Бігановський В.А. та вчителі Ранецька О.Й., Гульовата Х.В.

Доц. С.Мохун, доц. П.Басістий

На фізико-математичному факультеті ТНПУ провели науково-практичний тренінг із машинного навчання

04 листопада 2021 року на фізико-математичному факультеті у рамках роботи проблемної студентської групи «Машинне навчання» відбувся науково-практичний тренінг із технології оптичного розпізнавання тексту для студентів групи ІМ-33 спеціальності 014.09 Середня освіта (Інформатика). Захід провела канд. пед. наук, доцент О. Й. Карабін із метою впровадження технологій машинного навчання в освітній процес закладу вищої освіти.

Учасники тренінгу ознайомилися з основами машинного навчання, як підрозділу штучного інтелекту, особливостями його використання, відмінностями традиційного підходу до програмування та машинного навчання, технологією оптичного розпізнавання тексту.

 

Презентація мобільного додатку для оптичного розпізнавання тексту

Віртуальне представлення мобільного додатку для оптичного розпізнавання  додатку

Фрагмент коду додатка

На тренінгу, також, було продемонстровано технологію розробки мобільного додатку для оптичного розпізнавання тексту студентом групи ІМ-43 Чеболдою Денисом, стипендіатом академічної стипендії Президента України.

Демонстрація виявлення мови додатком для подальшого його розпізнавання 

Виявлення мови додатком для оптичного розпізнавання тексту

Розпізнавання тексту додатком

Науковий керівник проєкту

Захід сприяв зацікавленості студентів до оволодіння технології оптичного розпізнавання тексту, особливостей використання машинного навчання у майбутній науковій діяльності.

У добрий час та на звершення нових здобутків! Ми найкращі, а Ви з нами?

Доц. Карабін О.Й.

 

Студенти фізико-математичного факультету святкують міжнародний день Ади Лавлейс

Щорічно у другий вівторок жовтня святкується міжнародний день програмістки Ади Лавлейс (Ada Lovelace). До святкування заходу долучилися к.п.н., доцент О. Й. Карабін та студенти групи КН-16 спеціальності 122. Комп’ютерні науки (Інженерія ігрових проєктів) з метою популяризації STEM і мотивування молоді до досліджень в науці, технологіях, інженерії та математиці.

У рамках вивчення курсу «Комп’ютерна графіка» студенти були ознайомленні з тенденціями розвитку STEM-освіти України, а саме робототехнікою та її популяризацією для набуття практичних навичок роботи з робототехнічними платформами та формування вмінь працювати в середовищі розробки алгоритмів.

Ми найкращі, а Ви з нами?

ТНПУ SMART: розробка ігрових проєктів у рамках лабораторії Game studio

04 жовтня 2021 року студенти групи КН-16 спеціальності 122. Комп’ютерні науки (Інженерія ігрових проєктів) у рамках вивчення курсу «Комп’ютерна графіка» (автор курсу та куратор групи – к.п.н., доцент О. Й. Карабін) приступили до розробки ігрових проєктів. До заходу долучилися студенти групи КН-26, які представили власні розроблені ігрові проєкти: «GRAND DUTY» (Гончарук М. О., Базиволяк М. І., Грицай І. А.); «SUNLAND» (Мельничук В. Р., Мельник П. П., Джуга Д. Є.); «HOPE WON’T FADE» (Серпевський В. Г., Шоваг І. М., Ясінський А. М.).

Ефект синергії у спілкуванні здобувачів освіти вилився в започаткування цікавих геймерівський студентських проєктів. У творчій атмосфері відбулося обговорення процесу розробки проєктів із врахуванням сторітелінгу ігор їх графічного дизайну, стратегії та музичного супроводу.

 

Студенти нової освітньо-професійної програми «Інженерія ігрових проєктів» посилюють академічну спільноту ТНПУ імені Володимира Гнатюка та зростатимуть активними представниками української громади в галузі креативних ІТ-технологій. 

У добрий час та на звершення нових здобутків! Ми найкращі, а Ви з нами?